Metis autoportret, 70 x 100 cm

Agnieszka Morysiak