Wiosna żonkil, 50 x 65 cm, 2020

Agnieszka Morysiak